Het consult

Als u na het lezen van de website enthousiast bent geworden en een eerste afspraak hebt gemaakt ontvangt u een intake formulier. Indien mogelijk ontvangt u ditĀ formulier per mail. Ik wil u vragen dit formulier in te vullen en minimaal 24 uur voor de afspraak te retourneren. Het ingevulde formulier zal tijdens het eerste consult uitvoerig met u besproken worden. Ook zal metĀ u besproken worden welke behandelmethode of combinaties van methoden het beste bij uw hulpvraag passen.