Resultaten

De resultaten hangen altijd samen met de soort klachten en de behandeltijd.
De ene klacht is binnen 1 a 2 behandelingen verholpen, maar voor chronische klachten zullen meerdere behandelingen nodig zijn.

Cliënten worden niet eindeloos lang doorbehandeld. Na ieder consult wordt besproken of een vervolgconsult wenselijk is. Soms wordt ook geadviseerd om nog door te behandelen ook al lijkt de klacht verholpen. De veroorzakers van de klachten zijn mogelijk nog in het lichaam aanwezig en daardoor is de kans groot dat de klacht weer terug komt.

In de meeste gevallen ervaren de cliënten na enige behandelingen een verbetering van hun gezondheid. Helaas komt het ook wel eens voor dat ik niets voor iemand kan betekenen. Als  blijkt dat er na 3 tot 5 behandelingen geen enkele verandering is opgetreden, wordt in overleg met de cliënt besproken of doorbehandelen wenselijk is.