Verschil tussen TENS en APS therapie?

Een andere bekende vorm van elektrotherapie, die veel op pijnpoli’s wordt toegepast, is TENS. Deze valt echter niet onder Microstroom Elektro therapieën, omdat bij TENS de stroomsterkte veel hoger is. Bij behandelingen met TENS wordt het zelf genezend vermogen van het lichaam niet aangespoord, maar er wordt als het ware een pijnblokkade aangelegd. Tijdens de behandeling moet men de stroomsterkte steeds hoger draaien omdat er gewenning optreedt. Dit moet overigens ook om een blokkade van de pijn te bereiken. Maar dat betekent ook dat U steeds meer nodig heeft om minder pijn te ervaren.